Vacatures Skillslab

Bij het Skillslab van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) is geregeld plaats voor artsen (basisarts of specialist) in de functie van docent vaardigheidsonderwijs.

Het Skillslab
Het Skillslab verzorgt het vaardigheidsonderwijs aan alle jaargroepen van medische studenten. Dit vaardigheidsonderwijs omvat een programma voor vaardigheden op het gebied van Anamnese & lichamelijk onderzoek, therapeutische handelingen, consultvoering & communicatie en laboratorium diagnostiek. Dit onderwijs wordt ook aangeboden aan studenten van de 4-jarige master opleiding tot Arts-Klinisch Onderzoeker (A-KO master) en aan studenten van een Engelse variant van het onderwijsprogramma, International Track Medicine (ITM).

Het Skillslab is een afdeling met circa 50 merendeels parttime werkende medewerkers. Er is sprake van een platte werkorganisatie, waarin de medewerkers met veel eigen verantwoordelijkheid en onderlinge collegialiteit in hecht teamverband het vaardigheidsonderwijs verzorgen. Er is veel enthousiasme voor het werken met studenten en onderwijsontwikkeling.

Taken
Basistaak van de docent vaardigheidsonderwijs is het geven van vaardigheidsonderwijs aan groepen van 8-10 studenten in opleiding tot basisarts. Daarnaast heeft de docent een taak bij de ontwikkeling van het onderwijs zoals het ontwerpen van trainingsprotocollen, -standaarden, toetsmateriaal, leermiddelen e.d. Ook behoort het participeren in algemene facultaire onderwijsrollen en functies zoals tutor, mentor en planningsgroepslid tot de taken. Afhankelijk van achtergrond en ervaring behoort ook de leiding van een geheel onderwijsdomein tot de taakgebieden (werkgroepvoorzitter).

Functie-eisen
Voltooide opleiding tot basisarts, bij voorkeur voltooide huisartsopleiding of andere specialistenopleiding. Affiniteit en enthousiasme voor onderwijs in kleine groepen en volwasseneneducatie. Bij voorkeur gelijktijdig werkzaam als praktiserend arts. Een hoge mate van stressbestendigheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Profiel
Een enthousiaste arts die geïnspireerd het leren van studenten wil begeleiden vanuit een studentgerichte visie op leren en onderwijzen. Ons onderwijs motto is: “Onderwijzen is geen emmer vullen, maar een haardvuur ontsteken” (Heraclitus, 535-480 vC).

Aanstelling en salaris
Aanstelling gebeurt voor minimaal 0,4 fte (2 dagen per week) op vaste werkdagen die in overleg vastgesteld worden. Aanstelling vindt plaats in de functie van docent conform het systeem van de Universitaire Functie Ordening (UFO).
Inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en takenpakket en varieert van minimaal schaal 10 tot maximaal schaal 12, conform de richtlijnen inschaling wetenschappelijk personeel van de Universiteit Maastricht.
De Universiteit Maastricht hanteert voor de functie van docent de promotie-eis bij schaal 11 en hoger.
Voor salarisschalen zie: http://www.vsnu.nl/CAO/CAO-universiteiten.htm.

Informatie
Femke Jongen, hoofd van het Skillslab
T: +31 43 38 81 898 of mobiel +31 6 12 15 92 39
E: f.jongen@maastrichtuniversity.nl
Secretaresse: Mignon Cootjans (dagelijks tot 13u)
T: +31 43 38 82 994
E: m.cootjans@maastrichtuniversity.nl